AZ ISKOLAI MÉDIA SZEREPE A FIATALOK FEJLESZTÉSÉBEN

A sikert a kommunikációs képességek biztosítják, az érvényesül  hosszútávon az életben, aki jól kommunikál. A diákok a műsorok önálló  szerkesztésével  nem csak kommunikációs képességeiket fejlesztik. E  mellett több fontos készségük is fejlődik: önszervezés, csapatmunka,  felelősségvállalás, kezdeményezőkészség, kreativitás, időgazdálkodás, problémamegoldás. Az iskoláknak a tárgyi tudás átadása mellett ezeknek a  készségeknek a fejlesztésére egyre nagyobb hangsúlyt kell fektetniük.

ÉRTÉK- ÉS KULTÚRATEREMTÉS AZ ISKOLÁBAN

A tanároknak támogatni kell a tanulókat abban, hogy öntudatos és felelős tagjai legyenek a társadalomnak. A szülők munkában töltött ideje olyan mértékű, hogy a gyerekek többet vannak saját kortársaikkal az iskolában, mint otthon. A fiatalok beszédtémáikat és motivációikat egyre inkább a médiából, és társaiktól szerzik be. Ezek alapján sokszor tévesen azonosítják, és helytelenül értékelik önmagukat, másokat, és a valóságot. A helytelen értékítélet súlyos életviteli és személyiségfejlődési problémákat eredményez.

AZ ISKOLAI MÉDIA SOKOLDALÚ FELHASZNÁLHATÓSÁGA

Többet és szívesebben tanulnak, ha ők tervezik meg, készítik el az  adásokat.  A tanári felügyelet mellett működő média segít kialakítani a  helyes értékrendet és irányt a fiataloknak. Egy saját iskolai média  segítségével, az intézmény értékeinek és a diákok érdeklődésének  megfelelő ismeretterjesztő műsorokat állíthatnak össze. A szereplésre  ösztönzés a tinédzser kori befelé fordulási folyamatok lelassítását  eredményezheti.

MILYEN ADÁSOK LEHETNEK?

   Igazgatósági közlések

   Az iskolai élet eseményeinek megörökítése

   Az adások archívumából saját iskolai videó újságot lehet létrehozni

   Rendezvények, versenyek és fontos események élő közvetítése, amelyet szülők, nagyszülők, kollégák és diákok is nézhetnek

   Iskolán belüli közvélemény kutatásokra

    Interjúk készítése

    Ismeretterjesztő sorozatok készítése

    Felvételi információkat diákok által megszervezett adásokban     

Iskolai média és média szakkör

Iskola-szülők kommunikációja

ONLINE NYÍLT ÓRÁK

A nyílt órák is online nézhetővé tehetőek külső kamerával. A szülők csak egy linkre kattintnak, és máris nézhetik az órát. Ezáltal kikerülhető a  hagyományos nyílt óra mindenki által jól ismert kellemetlensége, a túlzsúfolt tanterem. Az óra légköre így sokkal „természetesebb”. Az  online nyílt óra ideális az elfoglalt szülőknek is, akik akár  mobiltelefonról is követhetik a tanteremben zajló eseményeket,  megnézhetik gyermekük órai munkáját.

Részlet a nyílt órából

Továbbá lehetőség van az online szülői értekezletre, vagy konzultációkra, amikor ez szükséges.

A tanulószoba rendszernek köszönhető, hogy az azonnali és bejelentkezés nélküli konzultáció szaktanárokkal akármikor elérhető, előzetes szervezés és egyeztetés nélkül.

Egyedi iskola arculat és kommunikáció

A School TV rendszerrel lehetséges színes, attraktív személyre szabott iskolai levelezést kialakítani.

 

Akár videó hírlevelekkel helyettesíteni a hagyományos hírleveleket.

 

Az információ hatékony és gyors áramlását az élőközvetítési program biztosítja, ami online iskolai

TV csatornaként funkciónál.

 

A videó kommunikációs alkalmazásainak köszönhetően az iskolai weblap tartalmazhat iskolai

virtuális sétát, a tanári kar videó tablóját, és az osztályok videó tablóját a tárhely megterhelése

nélkül.