Mi a házi feladat rendszer?

 

A házi feladat rendszer egy szoftveres alapú elektronikus munkafüzet, ami a hagyományos munkafüzetet jól kiegészíti, és segíti az otthoni tanulást. Különböző típusú feladatsorokat lehet elkészíteni, gyakoroltatni, és ellenőrizni a tudást.

Mit tartalmaz a házi feladat rendszer?

A házi feladat rendszer egy olyan szoftver, amelynek alapvetően két része van.

Nyelvtanároknak forrásanyagot és adatbázist biztosít. 

Óriási készletből lehet meríteni a feladatok szerkesztéséhez: 

 

Miért hasznos a házi feladat rendszer?

1. Segíti a diák otthon felkészülését

A mai fiatalok motiváltabbá válnak a tanulásban, ha elektronikus felületen van lehetőségük tanulni. Továbbá, az elektronikus munkafüzet átláthatósságot biztosít: minden aznap kapott házi feladatot, minden tantárgyból egy felületen található, a TESZT menüpont alatt.

Érdekes, dinamikus, képekkel és hang file-okkal gazdagított feladatok létrehozására van lehetőség, de akár játékokra is, pl. keresztrejtvények az idegen nyelvek tanulásához.

Az otthoni nyelvtanuláshoz a szótanítási funkció nyújt segítséget:

A beépített nyelvi labor az otthoni kiejtés gyakorlást teszi lehetővé.

2. Segíti a tanári munkát és biztosítja a kollégák együttműködését

A feladatok felautomatizált és automatizált szerkesztése, illetve az automatizált javítási funkció miatt, a tanári munkát jelentősen megsegíti. A pedagógusnak rengeteg időt és energiát spórol meg.

A program statisztikát generál minden egyes feladathoz, és mindenre kiterjedő információkkal látja el a tanárt minden egyes kérdésről és válaszról.

A feladatokat más tanárokkal is meg lehet osztani és közösen szerkeszteni.

3. A szülők, tanárok és a diákok együttműködésének lehetőségét biztosítja

A szülő is könnyen bekapcsolódhat a tanulásba, és nyomon követheti a  gyermekét, hogy mit tanul és mennyire tudja a leckét, a tanulási  statisztikának köszönhetően:

Így hatékonyabban tud a szülő segítséget nyújtani a felkészülésben. Megtekintheti a tanulandó fogalmakat és új szavakat a „Leckék” menüpontnál:

A szülők segíthetnek kiválasztani a megfelelő tanulási módot (például kiejtés gyakorlása).

Figyelemmel kísérheti a gyermeke tanulási eredményeit, és segíthetnek  kiválasztani a megfelelő tanulási módot (például kiejtés gyakorlása):

A házi feladat rendszer hatékonyságot jelent a tanításban és a tanulásban

Személyre szabhatóság

A tanár összeállíthat akár egy-egy tanulónak személyre szabott  feladatokat, ha úgy ítéli meg, hogy egy tananyagrész még nem került  elsajátításra. Ezzel lehetővé téve az egyéni felzárkóztatást, és könnyen
 pótolható a lemaradás. A diák felületén található „hibák megtanulása”  mód, ami személyre szabottan gyakoroltatja azokat a feladatrészeket,  amelyeket a tanuló hibásan oldott meg.

A tanár akár több osztályra, vagy kisebb csoportokra automatikusan  összeállíthat feladatsorokat, amik aztán automatikusan kerülnek  javításra. Feladatokat a program egyedül is generál, miután megadtuk,  hogy milyen ismeretanyagból dolgozzon. Ez jelentősen lerövidíti és  megkönnyíti a tanári munkát.

Ellenőrizhetőség

A diák és a szülő egyszerűen ellenőrizheti a tudást a kikérdező funkció  segítségével. A tanár azonnal látja a jó és rossz feladatmegoldásokat,  ezeket egy gombnyomással javítja, a diák megkapja az eredményt, amikről  statisztika készül. Ezek a statisztikák, a diákok és szülők számára is  láthatók. A diák tehát több csatornából kap visszacsatolást a tudásáról,
 a tanár által kijavított feladatokból, és a kikérdező funkcióból is.

Szinkronizált

Minden tantárgyból érkeznek a feladatok rendszerezve a diák felületére, különböző oktatóktól.

A szoftver, a saját kommunikációs csatornájának és rendszerének köszönhetően az e-mailezésre nincs szükség, sem a tanár, sem a diák részéről, a feladatok megérkezéséről, javításáról, megoldásáról a rendszer automatikusan értesít.

Nyelvtanulás támogatása

Az idegen nyelv tanulásához sok funkció kapcsolódik, például kiejtés  gyakorlás, szótárban keresés hangos szótárak adatbázis támogatásával,  saját lecke létrehozása, tárolása, tanulása saját szókészlettel. A  szavak, fogalmak kikérdezése játékos, dinamikus, szórakoztató tanulási  forma, képek, és hangok, keresztrejtvények színesíthetik a  feladványokat.

Pár példa a feladattípusokból

Fogalom/szó meghatározás

(5 féle)

Kevert mondat

Hibás mondat/kifejezés

Külön nyelvtanítási funkciók, szótárak, hangos szótárak, nyelvi labor, keresztrejtvények

Kevert szöveg

(5 féle)